Technologie

“Een wereldprimeur”


Een wereldprimeur

Borium (B) is een chemisch element met atoomnummer 5 en sommige boriumverbindingen hebben buitengewoon goede smeereigenschappen. De belangrijkste wetenschappelijke doorbraak van Triboron is het vermogen om een lage concentratie borium op te lossen in een heldere, stabiele vloeistof. Dit is een wereldprimeur en de stabiliteit is een uniek voordeel dat industriële distributie en gebruik mogelijk maakt. Het risico van agglomeratie of sedimentatie, die nadelig zijn voor soortgelijke producten op de markt, is geëlimineerd. Het oplosmiddel van de boorverbinding is geverifieerd in een test uitgevoerd door Chalmers University of Technology in 2014.

De onmiddellijke impact van het gebruik van Triboron-technologie helpt om het milieu te beschermen. Het is waarschijnlijk de meest kosteneffectieve en snelle technologie om de uitstoot van schadelijke koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), koolstofdioxide (CO2) alsmede de uitstoot van fijnstof te verminderen. Triboron-technologie kan worden gebruikt in brandstoffen, oliën en vetten in een breed scala van voertuigen en machines, van elektrische gereedschappen, bromfietsen/scooters en auto's tot grote stationaire generatoren, vrachtwagens en schepen. De technologie werkt samen met de metalen oppervlakken en vormt een laag die de wrijving tot een minimum beperkt, zelfs bij EP Extreme Pressure.

De laag staat geen warmte, vocht en zure precursors toe om te interageren met metalen delen. Dit voorkomt dat ze een oxidatieproces initiëren of versnellen. Een onderzoek van de oppervlakken met behulp van een Scanning Electron Microscopy (SEM) en energie dispersieve röntgenspectroscopie (EDS) toont aan dat het boor een sterke gechemisorbeerd verrijkte film vormt die niet door wassen wordt verwijderd. Alleen kleine hoeveelheden Triboron-navullingen zijn nodig om de verlaging van wrijving te behouden.

Wrijving en tribologie

Een derde van de brandstof gaat verloren door wrijving. Wrijving is de kracht die weerstand biedt aan de relatieve beweging van vaste oppervlakken, vloeistoflagen en materiële elementen die tegen elkaar glijden. Wanneer oppervlakken in contact ten opzichte van elkaar bewegen, zet de wrijving daartussen kinetische energie om in thermische energie.Wrijving is een onderdeel van tribologie, wat de wetenschap en techniek is van in elkaar grijpende oppervlakken in relatieve beweging. Het omvat de studie en toepassing van de principes van wrijving, smering en slijtage. Tribologie is een tak waar werktuigbouw samenkomt met materiaalwetenschap.

Een internationaal rapport (Tribology International 47, 2012) schat dat een derde van het brandstofverbruik in een normale verbrandingsmotor te wijten is aan wrijving. Ongeveer de helft van dit wrijvingsverlies treedt op in de motor en de overbrenging. In reële termen betekent dit dat de gemiddelde auto meer dan 300 liter brandstof per jaar gebruikt om wrijving te overwinnen. Dat staat gelijk aan meer dan 230 miljard liter brandstof die wereldwijd wordt gebruikt.

Het unieke vermogen van Triboron Technology om deze wrijvingsverliezen te verminderen zou resulteren in onmiddellijke en duurzame brandstofbesparing en een lagere milieu-impact door voertuigen en machines aangedreven door verbrandingsmotoren.

Markt potentieel

Low-cost technologie met een enorm potentieel. Zelfs als de overgang naar biobrandstoffen is begonnen, zullen fossiele brandstoffen een belangrijke rol blijven spelen bij het voldoen aan de groeiende energiebehoeften naarmate de bevolking en verstedelijking van de aarde groeien. Dit betekent dat de milieuprestaties van de Triboron-technologie een enorm marktpotentieel hebben om internationale doelen te bereiken om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 75% te verminderen.

De Triboron-brandstofformule werkt uitstekend met zowel fossiele (benzine & diesel) als biobrandstoffen (biobrandstoffen, FAME, methanol en ethanol) en kan zo een duurzame transitie van oude naar nieuwe transportalternatieven mogelijk maken.

Door het groeiende milieubewustzijn in de vergelijking te betrekken, is er een enorm marktpotentieel voor een eenvoudige technologie die een substantiële grootschalige CO2-, CO- en HC-reductie alsmede fijnstof reductie tot een zeer lage investering realiseert.

Een volledige implementatie van Triboron Technology in de wereldbevolking van 1,3 miljard voertuigen, evenals in machines voor stroomopwekking en schepen, zou een onmiddellijke en duurzame impact creëren, zonder dat hardware-vervanging nodig is. De financiële stimulans vanuit operator- en consumentenperspectief is ook uitzonderlijk positief. Elke dollar die aan Triboron wordt uitgegeven, levert een brandstofbesparing van ongeveer 3 dollar op.